Tänkt & tyckt

Tänkt & tyckt

Om min blogg

Välkommen till min blogg. Här ger jag uttryck för mina tankar och tyckande om människor och samtal jag möter i mitt jobb och i mitt engagemang i kultur och politik. Här skriver jag också ner mina funderingar och tankar om böcker jag läser och kulturevenemang som jag besöker.

Nya mötesplatser

KulturSkapad av Tomas sön, december 04, 2011 01:26:05

Det händer mycket i Umeå just nu. Det rivs och byggs på höjden och på tvären. Vi är många som ser byggkranar, nya hus och vägar som utveckling. Det finns också de som förfasar sig över gamla hus försvinner. Vi befinner oss i ett slags kamp mellan det förflutna och det moderna.

I vår strävan att bli Europeisk kulturhuvudstad finns en chans att låta kulturen påverka stadsutvecklingen. Vad är då kultur? Det finns många olika förklaringar. Jag brukar säga att kultur är möten mellan människor och allt vi skapar. Städer är våra största mötesplatser och därför nära förbundna med kultur. Tyvärr är många våra moderna städer inte skapade för människor utan för bilar, transporter och kommersialism.

Senast vi hade en liknade stadsutveckling i Umeå var under 80-talet när nya stadsbiblioteket, Folkets hus och Norrlandsoperan byggdes. En som då var med och i högsta grad satte sin prägel på Umeås utveckling var Torsten W Persson. Han har många gånger berättat när stadsplanerarna presenterade sina detaljplaner var han tvungen att påpeka att det inte bara ska vara handel och kommersialism i centrum utan också kultur. Idag, 25-30 år senare, är vi många som är tacksam för att Torsten var så framsynt. Nu står vi återigen inför en utbyggnad av Umeå och stadens centrum.

I Marshall Bermans klassiska bok "Allt som är fast förflyktigas" konstaterar han: ”Om vi uppfattar modernismen som en kamp för att göra oss hemmastadda i en ständigt föränderlig värld, inser vi att ingen form av modernism någonsin kan vara definitiv.” Berman hävdar att moderna städer behöver mer av offentliga rum och mötesplatser för att både demokratin och vi människor ska kunna utvecklas. Städer som berövar människor våra moderna grundläggande privilegier – att samlas, samtala, diskutera och meddela sig – skapar många fiender. ”Ett av de ting som kan göra det moderna livet värt att leva är de ökade möjligheter som det ger – och ibland även tvingar – oss att samtala, att nå och förstå varandra”

Berman ser kulturen som

- ett samspel och förenar människor och idéer över tid och rum

- en näringskälla för livet och inte en dyrkan av de döda

- göra oss hemmastadda i en ständigt föränderlig värld

Berman menar att modernismen låter oss se alla slags konstnärliga, intellektuella, religiösa och politiska aktiviteter som inslag i en enda dialektisk process, och att utveckla ett kreativt samspel mellan dem. Den skapar förutsättningar för en dialog mellan dåtid, samtid och framtid. Den förenar människor över de gränser som skapas av etnicitet och nationalitet, av kön, klass och ras. Den vidgar perspektiven på vår egen erfarenhet och visar att det finns mer i vårt liv än vi trodde, ger vår tillvaro en ny klangbotten och ett nytt djup. Det är meningsfullt om vi vill att kultur ska vara en näringskälla för det pågående livet och inte en dyrkan av de döda.

Det leder oss till att vi behöver skapa och återskapa nya gemensamma torg och inspirerande offentliga rum, där kulturellt innehåll och arkitektoniska uttryck samspelar. Konstnärligt campus och Kulturväven är en bra början.

Därför hoppas jag att vi får ännu fler nya och spännande mötesplatser för människor. Så bygger vi för framtiden och utvecklar den moderna staden.

  • Kommentarer(0)//wennstrom.twku.se/#post0