Tänkt & tyckt

Tänkt & tyckt

Om min blogg

Välkommen till min blogg. Här ger jag uttryck för mina tankar och tyckande om människor och samtal jag möter i mitt jobb och i mitt engagemang i kultur och politik. Här skriver jag också ner mina funderingar och tankar om böcker jag läser och kulturevenemang som jag besöker.

Dataspel och framtidens kultur

KulturSkapad av Tomas sön, december 04, 2011 16:59:57

Innan Umeå blev utsedd till Europeisk kulturhuvudstad arrangerade styrgruppen en rad möten på olika teman. Träffarna var en möjlighet för umeåbor att tillsammans forma idéer om framtidens kulturstad. Många av dessa möten handlade om konst, musik, film, litteratur, dans och teater. Utöver dessa klassiska kulturområden ordnades det också möten och samtal om nät- och dataspelkultur.

Är det verkligen kultur? undrar säkert många. Om någon frågat mig för tio år sedan hade jag svarat ett bestämt nej på den frågan. Idag är jag pappa till två ungdomar i 14-15 årsåldern och betydligt mer osäker. Mina barn har lärt mig att nät- och dataspel inte bara är onyttiga och skadliga tidsfördriv. De kan också vara alldeles fantastiska, spännande, lärorika och nyttiga.

Det finns många myter och farhågor om dataspel. I en färsk rapport från IT-ceum, som är ett nyöppnat datamuseum i Linköping, avlivas de flesta myter och fördomar som finns om dataspelande. En av de vanligaste är att det bara är barn och ungdomar som ägnar sig åt dataspelande. I USA är genomsnittsåldern 33 år bland dataspelarna.

En annan myt är att dataspelen isolerar och gör unga människor asociala. I verkligheten visar många undersökningar att dataspelen fyller alltmer en viktig social funktion och alltfler unga människor gillar att umgås och hitta fler och nya vänner i den virtuella världen.

En tredje missuppfattning är att det bara är unga grabbar som ägnar sig åt dataspelandet. Ett av världens mest populära spel, The Sims, har lockat över 70 miljoner spelare, varav mer än hälften är tjejer. I Sydkorea beräknas andelen kvinnliga spelare till närmare 70 procent. I USA finns nu fler kvinnliga gamers än antalet tonåriga gamers sammanslaget.

Naturligtvis finns det mycket skräp och onyttigheter på nätet och i dataspelsvärlden. Men inte bara det. Jag vill påstå att mina barn har lärt sig mer svenska och engelska via dataspel än i skolan. Istället för att ifrågasätta våra barn, borde vi kanske ställa frågan om vi vuxna och skolan hänger med i utvecklingen.

Jag är övertygad om att biblioteken har mycket att lära av nät- och dataspelvärlden. Även om jag är en boknörd, har jag insett att det finns en spännande och fascinerande värld i dataspelen. De bästa och mest sålda spelen idag är gigantiska fantasy- och äventyrsberättelser, där man inte bara kan läsa om kampen mellan onda och goda, riddare, trollkarlar, häxor och drakar. Du kan också själv skapa din egen figur, man eller kvinna, och interaktivt påverka och vara en del av berättelsen.

Därmed är vi tillbaka till frågan om vad som är kultur. Den traditionella förklaringen är att kultur är något som vi människor skapar och som hjälper oss att förstå oss själva och världen. Om dataspelen bidrar till detta är en annan fråga som var och en får fundera på.

  • Kommentarer(0)//wennstrom.twku.se/#post1

Nya mötesplatser

KulturSkapad av Tomas sön, december 04, 2011 01:26:05

Det händer mycket i Umeå just nu. Det rivs och byggs på höjden och på tvären. Vi är många som ser byggkranar, nya hus och vägar som utveckling. Det finns också de som förfasar sig över gamla hus försvinner. Vi befinner oss i ett slags kamp mellan det förflutna och det moderna.

I vår strävan att bli Europeisk kulturhuvudstad finns en chans att låta kulturen påverka stadsutvecklingen. Vad är då kultur? Det finns många olika förklaringar. Jag brukar säga att kultur är möten mellan människor och allt vi skapar. Städer är våra största mötesplatser och därför nära förbundna med kultur. Tyvärr är många våra moderna städer inte skapade för människor utan för bilar, transporter och kommersialism.

Senast vi hade en liknade stadsutveckling i Umeå var under 80-talet när nya stadsbiblioteket, Folkets hus och Norrlandsoperan byggdes. En som då var med och i högsta grad satte sin prägel på Umeås utveckling var Torsten W Persson. Han har många gånger berättat när stadsplanerarna presenterade sina detaljplaner var han tvungen att påpeka att det inte bara ska vara handel och kommersialism i centrum utan också kultur. Idag, 25-30 år senare, är vi många som är tacksam för att Torsten var så framsynt. Nu står vi återigen inför en utbyggnad av Umeå och stadens centrum.

I Marshall Bermans klassiska bok "Allt som är fast förflyktigas" konstaterar han: ”Om vi uppfattar modernismen som en kamp för att göra oss hemmastadda i en ständigt föränderlig värld, inser vi att ingen form av modernism någonsin kan vara definitiv.” Berman hävdar att moderna städer behöver mer av offentliga rum och mötesplatser för att både demokratin och vi människor ska kunna utvecklas. Städer som berövar människor våra moderna grundläggande privilegier – att samlas, samtala, diskutera och meddela sig – skapar många fiender. ”Ett av de ting som kan göra det moderna livet värt att leva är de ökade möjligheter som det ger – och ibland även tvingar – oss att samtala, att nå och förstå varandra”

Berman ser kulturen som

- ett samspel och förenar människor och idéer över tid och rum

- en näringskälla för livet och inte en dyrkan av de döda

- göra oss hemmastadda i en ständigt föränderlig värld

Berman menar att modernismen låter oss se alla slags konstnärliga, intellektuella, religiösa och politiska aktiviteter som inslag i en enda dialektisk process, och att utveckla ett kreativt samspel mellan dem. Den skapar förutsättningar för en dialog mellan dåtid, samtid och framtid. Den förenar människor över de gränser som skapas av etnicitet och nationalitet, av kön, klass och ras. Den vidgar perspektiven på vår egen erfarenhet och visar att det finns mer i vårt liv än vi trodde, ger vår tillvaro en ny klangbotten och ett nytt djup. Det är meningsfullt om vi vill att kultur ska vara en näringskälla för det pågående livet och inte en dyrkan av de döda.

Det leder oss till att vi behöver skapa och återskapa nya gemensamma torg och inspirerande offentliga rum, där kulturellt innehåll och arkitektoniska uttryck samspelar. Konstnärligt campus och Kulturväven är en bra början.

Därför hoppas jag att vi får ännu fler nya och spännande mötesplatser för människor. Så bygger vi för framtiden och utvecklar den moderna staden.

  • Kommentarer(0)//wennstrom.twku.se/#post0